hero-bg

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, waarvan 120.000 niet onverwacht (CBS, 2023). De zorg in de laatste levensfase is intens, zowel voor patiënten als naasten, en legt vaak grote druk op kritieke zorgfaciliteiten, zoals de IC en SEH. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft hoe de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de laatste levensfase kan verbeteren door proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming, transmurale coördinatie van zorg rondom de patiënt en tijdige inzet van gespecialiseerde zorgprofessionals bij complexe casuïstiek.

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) staat voor de implementatie van het kwaliteitskader, waarbij palliatieve zorg onderdeel wordt van het reguliere zorgproces. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het doel van het NPPZ II: voor iedere patiënt en naasten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener, met de juiste financiering. Zij legt hierbij verantwoording af aan de Stuurgroep NPPZ II.
Neem voor algemene vragen over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) contact op via nppzii@pznl.nl

Hoe wij te werk gaan

Met het NPPZ II werken we in de Stuurgroep NPPZ II samen met 13 partijen in 6 strategische thema's aan de Transformatie van de palliatieve zorg. Hoe deze strategische thema's zich tot elkaar verhouden, wordt op de pagina Samenhang NPPZ II strategische thema’s uitgelegd.    

Belangrijke documenten

  1. Factsheet NPPZ II (Stand van zaken 30 juni 2024). Naar voorbeeld van de Factsheet van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  2. Stuurgroep NPPZ II
  3. Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ II, de data van de NPPZ II commissiebespreking en het overzicht van de stand van zaken verzoeken tot samenwerking NPPZ II
  4. In de PartnerUpdate NPPZ II houden we onze stakeholders (Netwerkcoördinatoren, Consortia, Stuurgroep NPPZ II-leden, samenwerkingspartners, Vereniging PZNL-leden), PZNL-collega’s en iedereen die is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het NPPZ II of dat nu in de breedte is of op een specifieke activiteit, maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. Wil je de PartnerUpdate NPPZ II iedere maand in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan via nppzii@pznl.nl, zodat wij je in onze verzendlijst kunnen opnemen
  5. Herziene Begroting NPPZ II
  6. Activiteitenplan 2023-2026 NPPZ II
  7. Plan van Aanpak NPPZ II (april 2022)
  8. Ambities NPPZ II
  9. Introductie NPPZ II
  10. FAQ
In de praktijk